เอกสารฉบับเต็ม จาก ข้อมูลวิทยานิพนธ์
ลำดับ รายการ
11 ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อลูกชิ้นปลาสำเร็จรูปพร้อมทานของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
12 Cross-cultural environment in organizations: A study of working with people from other cultures
13 International sales plan for beer Lao to ASEAN counties
14 Business plan teacher DAO tutorial school improvement and expansion plan
15 Tourist experience management for increase customer satisfaction: A case study of TK equipment co., Ltd. in Pattaya
16 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.)
17 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้หลังคาเหล็กเมทัลชีทสำหรับบ้านพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร
18 ปัจจัยการตลาดที่มีผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปจีน
19 Business plan IT world PVT.Ltd.
20 Business Plan Hotel Siddhartha-Inn