ก.วิทย์ฯ สวทช. จับมือ กลุ่มเมกเกอร์ไทย สร้าง “ประทีปดิจิทัล” แปรอักษร เทิดพระเกียรติ “พระราชินี”

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทย์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารนำพนักงาน สวทช. กลุ่มเมกเกอร์ไทย และบริษัทผู้เช่าภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กว่า ๗๐๐ คน ที่พร้อมใจกันสวมเสื้อสีฟ้า และรวมพลังกันแปรอักษร ด้วย “ประทีปดิจิทัล” ข้อความ “ทรงพระเจริญ” “ราชินี” “๘๔ พรรษา” “รูปภาพหัวใจ” และ “รูปภาพธงชาติไทย” รวมถึงข้อความอื่นๆ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙