ตะลุยวันเด็ก บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปี61

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในชื่องาน "ตะลุยวันเด็ก!! บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปี'61" สนุกวิทย์ รู้คิด ตามรอยอัจฉริยภาพพ่อหลวงของคนไทย เพื่อเป็นเทศกาลสร้างความสนุกสนาน ส่งเสริมการเรียนรู้ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน พร้อมเปิดบ้านต้อนรับเยาวชน ครู ผู้ปกครอง และน้องๆ ณ ดินแดนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมกิจกรรมวิทยาศาสตร์มากมาย

อาทิ กิจกรรมฝนมาจากไหน กิจกรรมเรือใบฟองน้ำแสนสนุก กิจกรรมมหัศจรรย์เปลี่ยนดิน กิจกรรมปลานิลของพ่อ กิจกรรมออมเงินได้ง่ายนิดเดียว กิจกรรมกินดีมีสุข เป็นต้น ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2529 7100 ต่อ 77217, 77218 หรืออีเมล shm@nstda.or.th

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ

https://www.nstda.or.th/th/news/11710-20180105