โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) โครงการภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศเปิดรับสมัคร “อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” เพื่อขอรับทุน คปก. รุ่นที่ 21 ทั้ง อาจารย์ที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ และ อาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว

สมัครผ่านทางระบบรับสมัครทุน คปก. ที่เว็บไซต์ http://rgjadvisor.trf.or.th ท่านผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการสมัคร และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุนได้ที่ http://rgjadvisor.trf.or.th/download.aspx

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศผลวันที่ 12 เมษายน 2561

ขั้นตอนการสมัครทุน คปก. รุ่นที่ 21

ขั้นตอนการสมัครทุน คปก. รุ่นที่ 21

ติดตามรายละเอียดเพ่ิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ที่
http://rgj.trf.or.th/main/announcement/ทุนโครงการปริญญาเอกกาญ-3/


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
File / URLDescriptionDownloads
Access this URL (RGJ Advisor Enrollment Manual)RGJ Advisor Enrollment Manual คู่มือการใช้งานระบบสมัครทุน “อาจารย์ที่ปรึกษา” คปก. รุ่นที่ 21 61
Access this URL (21st RGJ Funding Flowchart )21st RGJ Funding Flowchart ขั้นตอนการสมัครทุน คปก. รุ่นที่ 21 ประจําปีงบประมาณ 2562 47
Access this URL (Advisor Conditions)Advisor Conditions หลักเกณฑ์การพิจารณา “อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” ... คปก. รุ่นที่ 21 140
Download this file (Manual_ISI_WoS_20180103.pdf)ISI WoS Import Manual คู่มือการนำเข้าผลงานตีพิมพ์จากฐานข้อมูล ISI Web of Science 25
Access this URL (Form: ปก.2.1)Form: ปก.2.1 แบบฟอร์มข้อมูลหลักสูตรสำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปก.2.1) 21
Access this URL (Form: ปก.2.1 (MS Access'07))Form: ปก.2.1 (MS Access'07) แบบฟอร์มข้อมูลหลักสูตรสำหรับ...(ปก.2.1) ver.2007 (MS Access 2007) 17

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ

https://www.trf.or.th/237-trf-announcement/trf-grants-and-funding-announcement/rgj-phd-project/11755-21st-rgj-advisor-enrollment-2562