ชุดความรู้เกี่ยวกับ "โรคสมาธิสั้น"

สวรส.ส่งความรู้ เป็นของขวัญปีใหม่ 2561 ให้ประชาชน กับ วิจัยสู่นวัตกรรมการดูแลเด็กสมาธิสั้น กับชุดความรู้ที่ท่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และส่งต่อความรู้ให้กับบุคคลที่ท่านรักหรือใครที่ประสบปัญหาเรื่องนี้กับบุตรหลาน สวัสดีปีใหม่ 2561

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ

https://www.hsri.or.th/researcher/media/video/detail/9122