ประกาศรับสมัครรับสมัครนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาชีววิทยา เพื่อเข้ารับรางวัล 2018 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand

ประกาศรับสมัครรับสมัครนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของสภาวิทยาศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา

 2018 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand สาขาชีววิทยา

ตั้งแต่บัดนี้ - 4 เมษายน 2561

 

1. รายละเอียดของประกาศรับสมัคร

2. ใบนำส่งชื่อผู้สมัครเข้ารับรางวัล 

3. Nomination Form 

 

ขอขอบคุณข้อมูล

http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2630/Default.aspx