สวก. ร่วมกับกรมหม่อนไหม จัดอบรม ในหัวข้อ “นวัตกรรมการผลิตแผ่นใยไหม”

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกับ กรมหม่อนไหม จัดอบรม ในหัวข้อ “นวัตกรรมการผลิตแผ่นใยไหม” ณ วัดป่าธรรมดา ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงไหมรูปแบบใหม่ที่เป็นการเลี้ยงไหมแบบไม่เข้าฝัก โดยใช้กรงล้อเป็นอุปกรณ์ในการเลี้ยงไหม ใยไหมที่ได้มีลักษณะเป็นแผ่น คุณภาพดี สะอาด มีความคงตัวสูง เหมาะสำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอาง ซึ่งนวัตกรรมการผลิตแผ่นใยไหมจะช่วยลดต้นทุน ระยะเวลา แรงงาน พลังงานเชื้อเพลิง และลดการเบียดเบียนสัตว์ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรได้ โดยมีนายวีระศักดิ์ อัตถไพศาล ที่ปรึกษา สวก. ด้านส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและนโยบาย และนายสันติ กลึงกลางดอน ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าอบรม จำนวน 70 คน

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ

http://www.arda.or.th/newlist-detail.php?id=410