ประกาศเปิดรับขอทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับขอทุนสนับสนุนการจัดทำ NRCT Official e-Journal ด้านสังคมศาสตร์ จำวน 4 ทุน ทุนละ 200,000 บาท เพื่อจัดทำวารสาร Socail Science Asia ปีที่ 4 (ปี2019) สามารถขอแบบฟอร์มและรายละเอียดได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้

 

ประกาศทุนวารสารสังคมศาสตร์ ปี 2561

https://drive.google.com/file/d/1E4EKFEIOwLMWNnZJGfY12akSK1NETgiI/view?usp=sharing

 

แบบเสนอขอรับทุน SSA ปี 2561

https://drive.google.com/file/d/1pFQDzZd6wPhZXaHUe7vdtI-rIzyyPYyi/view?usp=sharing