ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
DOCX
167.39 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
DOCX
38.29 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
DOCX
53.55 KB
ดาวน์โหลด
3483 ครั้ง
Default image
PDF
1.04 MB
คู่มือบริหารและจัดการงานวิจัย
ดาวน์โหลด
2145 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สวรส. ท้าทายไทย-ท้าทายคุณ หยุดโรค ลดตาย ลดล้มละลายทางการเงิน ด้วย 4 โจทย์ใหญ่การวิจัย แก้ปัญหาวัณโรคในประเทศไทย ที่ สวรส. พร้อมให้ทุนสนับสนุนกับคุณ
จำนวนผู้อ่าน
26177


สืบค้นผลพิจารณาข้อเสนอโครงการ

ขอขอบคุณข้อมูล

https://www.hsri.or.th/researcher/fund/detail/9006