สวก. จัดโครงการฝึกอบรม “งานวิจัยกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 7”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “งานวิจัยกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา รุ่นที่ 7”  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร โดยมีนางสาวศิริกร วิวรวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนมีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สามารถสืบค้นความซ้ำซ้อนด้านสิทธิบัตรได้อย่างถูกต้องและเป็นการเสริมทักษะความชำนาญแก่นักวิจัยในการจัดเตรียมการจดเพื่อขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้ถูกต้องและรวดเร็ว

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ

http://www.arda.or.th/newlist-detail.php?id=481