สร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน "สร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2" 

รายละเอียดของงาน : คลิ๊ก

สอบถามข้อมูลและลงทะเบียนได้ที่

ผู้ประสานงาน : คุณสุธาสินี ทองลิ่ม

โทรศัพท์ : 085-399-9855

e-Mail : 99kwan@gmail.com

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ

www.thailivingwill.in.th และ www.hsri.or.th