ข่าวกิจกรรม
ลำดับ รายการ
1 เอ็มเทค สวทช. จับมือ พพ.แถลงข่าวการนำร่องใช้น้ำมัน บี10 จากไบโอดีเซลคุณภาพสูง (H-FAME) ในภาคขนส่ง
2 สวทช. ดึงผู้เชี่ยวชาญอาลีบาบา นำระบบหุ่นยนต์ขนส่งสินค้าในโกดัง ให้ความรู้ผู้ประกอบการใน EEC รองรับเทรนด์โลกและต้นทุนขนส่งที่สูงขึ้น
3 สวทช. หนุนผู้ประกอบการเครื่องมือแพทย์ ร่วมกับ ทีเซลล์ และ อย. พัฒนาการเตรียมแฟ้ม CSDT เพื่อรองรับมาตรฐานสากล แข่งขันได้ในตลาดโลก
4 สวทช. เสริมทัพกระทรวงวิทย์ฯ ขนนิทรรศการบุกสยามสแควร์ ในงาน “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วย วทน.”“สมคิด” มั่นใจ ปี 61 สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาพุ่งโตทะลุ 1เปอร์เซ็นต์
5 สวก. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เครือข่ายผู้บริหารงานวิจัย
6 “จ.ยะลา” ประสานพลัง สกว. วิจัย พัฒนาชายแดนภาคใต้
7 สวทช. รุกงานวิจัยใช้ได้จริง เสริมแกร่งภูมิภาคอีสานในงาน สวทช. - วิทย์สัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดอุดรธานี
8 สกว.เปิดเวทีการศึกษาต้านคอร์รัปชัน ปลูกค่านิยมแก่เด็กด้วยสื่อรูปแบบใหม่
9 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ และ สวทช. ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จัดบรรยายพิเศษ “การวิจัยขั้วโลก”
10 สวทช. SIIT จับมือ JAIST ร่วมผลักดันพัฒนานักศึกษาปริญญาเอก สร้างความเข้มแข็งด้าน วทน.