ข่าวกิจกรรม
ลำดับ รายการ
1 เอ็มเทค สวทช. จับมือ มก. นำร่องใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และช่วยลดปริมาณฝุ่นจิ๋ว PM2.5
2 สวทน. จับมือ มจธ. จัดประชุม "ความดีสีเขียว: จริยธรรมช่วยลดโลกร้อนได้จริงหรือไม่" ชี้ หากทุกภาคส่วนร่วมมือ ภายในปี 2573 ไทยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 20 - 25 ตามเป้า
3 ไม่หยุดพัฒนา สวทน. จับมือ มจธ. ปั้นนักคิดนโยบายรุ่นใหม่ ผุด หลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 1 เชื่อมั่น เป็นกำลังสำคัญในการกำหนดนโนบายของประเทศ
4 ไฟล์นำเสนอ : เวที Research and Innovation งาน NCDs Forum 2018
5 สวทน. ผนึกพันธมิตร 16 องค์กร จังหวัดฉะเชิงเทรา “เสริมเกมรุก” “บุก” อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ รับไทยแลนด์ 4.0
6 รมว.ศึกษาธิการ แนะทางรอดมหาวิทยาลัยไทย โจทย์ชัด-แก้ระเบียบก่อนแก้ปัญหา
7 สกว.- สกอ. มอบรางวัลเชิดชู 10 นักวิจัยเด่น รองนายกฝากโจทย์สร้าง "หัวหอก" ที่มีพลัง
8 เปิดเวทีไขปริศนา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
9 ก.วิทย์ฯ สวทช. หนุนเศรษฐกิจนวัตกรรมตั้ง InnoSpace (Thailand) ดันสตาร์ทอัพไทยสู่สากล
10 จากวิกฤติบนที่สูงสู่งาน “วิจัยไทด่าน”