ข่าวกิจกรรม
ลำดับ รายการ
1 สกอ. จับมือ 5 ภาคีวิจัยให้ทุนบูรณาการเทคโนโลยีทางการแพทย์
2 เอ็มเทค ร่วม ศวปถ และ สสส. มอบ “ต้นแบบรถรับส่งนักเรียนโครงสร้างปลอดภัย” ให้กับโรงเรียนบ้านตาเรือง
3 ทุน คปก. พร้อมตอบโจทย์รัฐบาล หวังปั้นนักศึกษา ป.เอก ผลิตงานวิจัยพื้นฐานเชิงลึก ที่สร้างผลกระทบเชิงพาณิชย์
4 สวทช. ร่วมกับ ThaiBio ผลักดันธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดหลักสูตร Bio Startup มุ่งสู่การพัฒนาประเทศ
5 สกว. ดีเดย์ มอบรางวัลผลงานวิจัยเด่นประจำปี 23 พ.ค. ศกนี้
6 สวก. ร่วมกับกรมหม่อนไหม จัดอบรม ในหัวข้อ “นวัตกรรมการผลิตแผ่นใยไหม”
7 “ไทย - เบลเยียม” จับมือ ร่วมเป็นหุ้นส่วนความสัมพันธ์ขับเคลื่อนนวัตกรรม
8 เทยิน ฟรอนเทียร์ ยักษ์ใหญ่อุตฯ สิ่งทอญี่ปุ่นปักธงตั้งศูนย์อาร์แอนด์ดี ที่อุทยานวิทย์ฯ มุ่งวิจัยร่วม สวทช.พัฒนานวัตกรรมเส้นใยนาโนสมบัติพิเศษเสริมแรง สร้างโอกาสขยายตลาดวัสดุไฮเทค
9 ชุดความรู้เกี่ยวกับ "โรคสมาธิสั้น"
10 ตะลุยวันเด็ก บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ปี61