ข่าวกิจกรรม
ลำดับ รายการ
1 ไทย-จีน จัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมด้านจุลินทรีย์ หวังสร้างนวัตกรรมจากจุลินทรีย์และเทคโนโลยีแห่งอนาคต
2 สวทช. สนับสนุนรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ประเภทข่าวออนไลน์ส่งเสริมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของไทย
3 สวทน. ลุยทำกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยขั้นแนวหน้า มั่นใจ ดึงกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ ระดมสมองสร้างอนาคตประเทศ
4 วช. สกว. สกอ. สานพลังวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่
5 ก.วิทย์ฯ-สวทช. ผนึก กลุ่มบริษัทโชคนำชัยพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบการผลิตยานพาหนะสมัยใหม่ น้ำหนักเบา เพื่อพัฒนายานยนต์สัญชาติไทยรุ่นใหม่ ครั้งแรกในประเทศไทย
6 เปิดแล้ว APCG2018 ไทยเจ้าภาพประชุมพัฒนา เด็กความสามารถพิเศษ กูรูด้านการศึกษาทั่วโลก เข้าร่วม 20-24 ส.ค. นี้
7 สกอ. จับมือ 5 ภาคีวิจัยให้ทุนบูรณาการเทคโนโลยีทางการแพทย์
8 เอ็มเทค ร่วม ศวปถ และ สสส. มอบ “ต้นแบบรถรับส่งนักเรียนโครงสร้างปลอดภัย” ให้กับโรงเรียนบ้านตาเรือง
9 ทุน คปก. พร้อมตอบโจทย์รัฐบาล หวังปั้นนักศึกษา ป.เอก ผลิตงานวิจัยพื้นฐานเชิงลึก ที่สร้างผลกระทบเชิงพาณิชย์
10 สวทช. ร่วมกับ ThaiBio ผลักดันธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดหลักสูตร Bio Startup มุ่งสู่การพัฒนาประเทศ