ข่าวกิจกรรม
ลำดับ รายการ
11 ก.วิทย์ฯ สวทช. จับมือ กลุ่มเมกเกอร์ไทย สร้าง “ประทีปดิจิทัล” แปรอักษร เทิดพระเกียรติ “พระราชินี”
12 ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Nano Thailand 2016
13 ITAP สวทช. ภาคเหนือ หนุน SMEs พัฒนาสูตรไอศกรีมใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มจากข้าวกล้องงอกด้วยงานวิจัยและพัฒนา
14 ก.วิทย์ฯ สวทช. หนุน สมาคมอาร์เอฟไอดี โชว์เทคโนโลยี “RFID” ระบบจำแนกวัตถุอัตโนมัติ ยกระดับการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม
15 สวทช. ร่วมจัดสัมมนาขับเคลื่อน SMEs ด้วยการตลาดยุคใหม่
16 ต่อยอดงานวิจัยไหมอีรี่ด้วยเทคโนโลยีสะอาด ผู้ประกอบการชี้ ตลาดโลกอ้าแขนรับ
17 สวก. ร่วมประชุมหารือแนวทางการผลักดันผลงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่เชิงพาณิชย์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
18 ชี้แจงเรื่อง ม. 44 กับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
19 สวก. ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการวิจัยและพัฒนา Food Valley ด้านการเกษตร อาหาร และการแปรรูป
20 สวทน. ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน “ สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2017 ”