ข่าวกิจกรรม
ลำดับ รายการ
11 ITAP สวทช. ภาคเหนือ หนุน SMEs พัฒนาสูตรไอศกรีมใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มจากข้าวกล้องงอกด้วยงานวิจัยและพัฒนา
12 ก.วิทย์ฯ สวทช. หนุน สมาคมอาร์เอฟไอดี โชว์เทคโนโลยี “RFID” ระบบจำแนกวัตถุอัตโนมัติ ยกระดับการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม
13 สวทช. ร่วมจัดสัมมนาขับเคลื่อน SMEs ด้วยการตลาดยุคใหม่
14 ต่อยอดงานวิจัยไหมอีรี่ด้วยเทคโนโลยีสะอาด ผู้ประกอบการชี้ ตลาดโลกอ้าแขนรับ
15 สวก. ร่วมประชุมหารือแนวทางการผลักดันผลงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่เชิงพาณิชย์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
16 ชี้แจงเรื่อง ม. 44 กับการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
17 สวก. ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการวิจัยและพัฒนา Food Valley ด้านการเกษตร อาหาร และการแปรรูป
18 สวทน. ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน “ สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2017 ”
19 ปชช.ปักหลักเส้นทางเคลื่อนพระศพ ศิริราชปิดประตูทางเข้าทุกช่องทาง
20 สกว.ร่วมผนึกกำลัง สร้างพลังประชาสังคมเข้มแข็ง