ข่าวกิจกรรม
ลำดับ รายการ
11 สวทช. โชว์ผลงานวิจัยตอบโจทย์เศรษฐกิจแนวใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จัดเต็มในงานประชุมประจำปีครั้งใหญ่ “NAC2019”
12 ลุงตู่สั่งปลดล็อคนวัตกรรมการศึกษาระยอง จังหวัดและภาคีชูธง 25 โรงเรียนกล้าเปลี่ยน
13 ทำไม หลายคนถึงเป็น "เบาหวาน-ความดันสูง"
14 สกว. เปิดเวทีแก้ปัญหา - โชว์เทคโนโลยีลดฝุ่น
15 สวก. ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร เปิดตัว Application อาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี AR
16 เอ็มเทค สวทช. จับมือ มก. นำร่องใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และช่วยลดปริมาณฝุ่นจิ๋ว PM2.5
17 สวทน. จับมือ มจธ. จัดประชุม "ความดีสีเขียว: จริยธรรมช่วยลดโลกร้อนได้จริงหรือไม่" ชี้ หากทุกภาคส่วนร่วมมือ ภายในปี 2573 ไทยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 20 - 25 ตามเป้า
18 ไม่หยุดพัฒนา สวทน. จับมือ มจธ. ปั้นนักคิดนโยบายรุ่นใหม่ ผุด หลักสูตรการออกแบบนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 1 เชื่อมั่น เป็นกำลังสำคัญในการกำหนดนโนบายของประเทศ
19 ไฟล์นำเสนอ : เวที Research and Innovation งาน NCDs Forum 2018
20 สวทน. ผนึกพันธมิตร 16 องค์กร จังหวัดฉะเชิงเทรา “เสริมเกมรุก” “บุก” อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ รับไทยแลนด์ 4.0