ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ลำดับ รายการ
1 ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างนักวิจัยใหม่ระดับปริญญาเอกสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
2 ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ Chinese Academy of Sciences (CAS) ประจำปีงบประมาณ 2561
3 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2562
4 รองนายกฯย้ำทำงบวิจัยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
5 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องข้าว รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
6 ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship
7 สวทช. ขอเชิญร่วมสัมมนา ฟรี!!“ตอบโจทย์ความคิด : ทำธุรกิจเชิงรุกยุคดิจิทัล”
8 อบรมหลักสูตร Basic/Advanced Engineering for Automotive Course
9 สกว.แถลงเปิดตัวโครงการประลองไอเดีย “วิจัยแปลงร่าง2” ตอนกินอยู่
10 ประชุมนานาชาติพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย ครั้งที่17