ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ลำดับ รายการ
1 THA 2019 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia Water-Energy-Food Nexus and SDGs 23-25 January 2019 Bangkok,Thailand
2 ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
3 สกว. โดยโครงการ พวอ. ร่วมกับ Royal Academy of Engineering (UK) ประกาศรับสมัครทุน Industry - Academia Partnership Programme (IAPP) ภายใต้โครงการ Newton Fund
4 สวทช. พร้อมหนุนกระทรวงวิทย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ปฏิรูประบบเศรษฐกิจสู่ฐานนวัตกรรม จัดงาน “ THAILAND 4.0 IN THE MAKING”@ สยามสแควร์ 23-25 พ.ย. นี้
5 สวทน. ร่วมกับ TMA จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 อัพเดทแนวโน้มนวัตกรรมอาหารโลกโดยวิทยากรระดับกูรู พลาดไม่ได้ 5-7 พฤศจิกายนนี้
6 สร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2
7 ขอเชิญสตาร์ทอัพไทยร่วมออกบูธนิทรรศการ 2018 Meet Taipei Startup Festival ที่ไต้หวัน
8 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562
9 ขอเชิญ SME ร่วมสัมมนากระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างนวัตกรรม
10 การรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2562