ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ลำดับ รายการ
1 ขอเชิญนักวิจัยส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้เรื่อง พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤติชาติ
2 การรับข้อเสนอโครงการเพื่อลดปัญหาหมอกควันจากภาคการเกษตรของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562
3 OPEN-TEC ขอเชิญร่วมงาน "Tech Spartan 2019 : Pioneering your Enterprise with AI"
4 ประกาศ ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562
5 Call for proposals in the field of Agriculture (topic: Conservation, Improvement and Utilization of Animal Genetic Resources in Asia). Deadline for proposal submission is May 14th 2019
6 สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการในพื้นที่ระยอง และ EEC ร่วมสัมมนาเพิ่มศักยภาพ พร้อมยกระดับสู่มาตรฐานสากล
7 The Royal Golden Jubilee Ph.D. Programme (RGJ) Call for "Scholarships for ASEAN students (RGJ - ASEAN)" : Year 2020 15 January - 15 April 2019
8 สมัครเข้าร่วมโครงการ Startup Voucher ปีที่ 4
9 สวทช. โดยโครงการ TAIST - Tokyo Tech เปิดรับสมัครนักศึกษารับทุนปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 90 ทุน
10 การประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒