ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ลำดับ รายการ
11 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2562
12 รองนายกฯย้ำทำงบวิจัยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน
13 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องข้าว รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
14 ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship
15 สวทช. ขอเชิญร่วมสัมมนา ฟรี!!“ตอบโจทย์ความคิด : ทำธุรกิจเชิงรุกยุคดิจิทัล”
16 อบรมหลักสูตร Basic/Advanced Engineering for Automotive Course
17 สกว.แถลงเปิดตัวโครงการประลองไอเดีย “วิจัยแปลงร่าง2” ตอนกินอยู่
18 ประชุมนานาชาติพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย ครั้งที่17
19 การฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพพืช หัวข้อเรื่อง "มหัศจรรย์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอขั้นสูง"
20 ขอเชิญร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ