ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ลำดับ รายการ
11 สวทน. ร่วมกับ TMA จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 อัพเดทแนวโน้มนวัตกรรมอาหารโลกโดยวิทยากรระดับกูรู พลาดไม่ได้ 5-7 พฤศจิกายนนี้
12 สร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2
13 ขอเชิญสตาร์ทอัพไทยร่วมออกบูธนิทรรศการ 2018 Meet Taipei Startup Festival ที่ไต้หวัน
14 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562
15 ขอเชิญ SME ร่วมสัมมนากระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างนวัตกรรม
16 การรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ด้านเกษตรและอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2562
17 Call for Scholarships for ASEAN students (RGJ-ASEAN) 2019
18 ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประชาสัมพันธ์ “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2562
19 ขอเชิญเข้าร่วมในงาน
20 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประกาศรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท/เอก รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561