ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ลำดับ รายการ
11 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ การรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องข้าว รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
12 ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship
13 สวทช. ขอเชิญร่วมสัมมนา ฟรี!!“ตอบโจทย์ความคิด : ทำธุรกิจเชิงรุกยุคดิจิทัล”
14 อบรมหลักสูตร Basic/Advanced Engineering for Automotive Course
15 สกว.แถลงเปิดตัวโครงการประลองไอเดีย “วิจัยแปลงร่าง2” ตอนกินอยู่
16 ประชุมนานาชาติพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย ครั้งที่17
17 การฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพพืช หัวข้อเรื่อง "มหัศจรรย์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอขั้นสูง"
18 ขอเชิญร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
19 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต
20 เมกเกอร์แฟร์ปี 2 ทำของมาอวด Bangkok Mini Maker Faire