ต้นทุนและจุดคุ้มทุนการบริการทำฟันปลอมตามโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
ต้นทุนและจุดคุ้มทุนการบริการทำฟันปลอมตามโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อเรื่อง :
ต้นทุนและจุดคุ้มทุนการบริการทำฟันปลอมตามโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วชิรา อินทสิทธิ์
ผู้แต่งร่วม :
-

วชิรา อินทสิทธิ์. 2546. ต้นทุนและจุดคุ้มทุนการบริการทำฟันปลอมตามโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;

วชิรา อินทสิทธิ์. (2546) ต้นทุนและจุดคุ้มทุนการบริการทำฟันปลอมตามโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

วชิรา อินทสิทธิ์. ต้นทุนและจุดคุ้มทุนการบริการทำฟันปลอมตามโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.

วชิรา อินทสิทธิ์. (2546) ต้นทุนและจุดคุ้มทุนการบริการทำฟันปลอมตามโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0