บทบาทของตำรวจในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2550 : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
บทบาทของตำรวจในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2550 : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
บทบาทของตำรวจในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2550 : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์. 2551. บทบาทของตำรวจในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2550 : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์. (2551) บทบาทของตำรวจในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2550 : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์. บทบาทของตำรวจในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2550 : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.

จักรียุทธ โชติวชิระพงศ์. (2551) บทบาทของตำรวจในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2550 : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.