การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ชื่อเรื่อง :
การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุวิจิน เนตรโพธิ์แก้ว
ผู้แต่งร่วม :
เกษมชาติ นเรศเสนีย์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุวิจิน เนตรโพธิ์แก้ว. 2553. การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม. , มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี;

สุวิจิน เนตรโพธิ์แก้ว. (2553) การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม . มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี/เพชรบุรี.

สุวิจิน เนตรโพธิ์แก้ว. การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม. . เพชรบุรี:มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553.

สุวิจิน เนตรโพธิ์แก้ว. (2553) การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม . มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี/เพชรบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 25
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 25
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0