การประเมินผลการดำเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
การประเมินผลการดำเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ชื่อเรื่อง :
การประเมินผลการดำเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อริญาพร พูนบางยุง
ผู้แต่งร่วม :
เกษมชาติ นเรศเสนีย์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อริญาพร พูนบางยุง. 2553. การประเมินผลการดำเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม. , มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี;

อริญาพร พูนบางยุง. (2553) การประเมินผลการดำเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม . มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี/เพชรบุรี.

อริญาพร พูนบางยุง. การประเมินผลการดำเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม. . เพชรบุรี:มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553.

อริญาพร พูนบางยุง. (2553) การประเมินผลการดำเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม . มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี/เพชรบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 38
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 10
วิชาการ :
 33
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0