ประเมินผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ประเมินผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ชื่อเรื่อง :
ประเมินผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อนุกูล โชครุ่งเจริญถาวร
ผู้แต่งร่วม :
เกษมชาติ นเรศเสนีย์

อนุกูล โชครุ่งเจริญถาวร. 2553. ประเมินผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม. , มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี;

อนุกูล โชครุ่งเจริญถาวร. (2553) ประเมินผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม . มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี/เพชรบุรี.

อนุกูล โชครุ่งเจริญถาวร. ประเมินผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม. . เพชรบุรี:มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553.

อนุกูล โชครุ่งเจริญถาวร. (2553) ประเมินผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม . มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี/เพชรบุรี.