ประสิทธิผลในการดำเนินงานของหน่วยบริการระดับปฐมภูมิตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวัดนครปฐม
ประสิทธิผลในการดำเนินงานของหน่วยบริการระดับปฐมภูมิตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวัดนครปฐม
ชื่อเรื่อง :
ประสิทธิผลในการดำเนินงานของหน่วยบริการระดับปฐมภูมิตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวัดนครปฐม
ปี :
2553
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
หรรฐชัย แย้มประยูร
ผู้แต่งร่วม :
เกษมชาติ นเรศเสนีย์

หรรฐชัย แย้มประยูร. 2553. ประสิทธิผลในการดำเนินงานของหน่วยบริการระดับปฐมภูมิตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวัดนครปฐม. , มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี;

หรรฐชัย แย้มประยูร. (2553) ประสิทธิผลในการดำเนินงานของหน่วยบริการระดับปฐมภูมิตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวัดนครปฐม . มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี/เพชรบุรี.

หรรฐชัย แย้มประยูร. ประสิทธิผลในการดำเนินงานของหน่วยบริการระดับปฐมภูมิตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวัดนครปฐม. . เพชรบุรี:มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2553.

หรรฐชัย แย้มประยูร. (2553) ประสิทธิผลในการดำเนินงานของหน่วยบริการระดับปฐมภูมิตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวัดนครปฐม . มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี/เพชรบุรี.