ปัจจัยทำนายการเกิดการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ
ปัจจัยทำนายการเกิดการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยทำนายการเกิดการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พิมวรินทร์ ลิ้มสุขสันต์
ผู้แต่งร่วม :
ธีรนุช ห้านิรัติศัย

พิมวรินทร์ ลิ้มสุขสันต์. 2551. ปัจจัยทำนายการเกิดการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

พิมวรินทร์ ลิ้มสุขสันต์. (2551) ปัจจัยทำนายการเกิดการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

พิมวรินทร์ ลิ้มสุขสันต์. ปัจจัยทำนายการเกิดการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.

พิมวรินทร์ ลิ้มสุขสันต์. (2551) ปัจจัยทำนายการเกิดการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 19
Full-Text :
 618
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 42
วิชาการ :
 595
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0