ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ภัทรียา พันธุ์ทอง
ผู้แต่งร่วม :
ทวีศักดิ์ กสิผล

ภัทรียา พันธุ์ทอง. 2555. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ;

ภัทรียา พันธุ์ทอง. (2555) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ:กรุงเทพฯ.

ภัทรียา พันธุ์ทอง. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2555. Print.

ภัทรียา พันธุ์ทอง. (2555) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ:กรุงเทพฯ.