การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย
ชื่อเรื่อง :
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ประวิชญา แข่งขัน
ผู้แต่งร่วม :
ชนิสรา ใจชัยภูมิ, เสาวภาพ เครือวัง, เจนจิรา เรือนงาม, สิริฉาย บานทรงกิจ, วรุฒ วิจาอ้าย

ประวิชญา แข่งขัน. 2558. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต;

ประวิชญา แข่งขัน. (2558) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

ประวิชญา แข่งขัน. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2558. Print.

ประวิชญา แข่งขัน. (2558) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 10
Full-Text :
 823
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 490
วิชาการ :
 313
สังคม/ชุมชน :
 30
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0