การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง และความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติของน้ำหมักชีวภาพจากสมุนไพรไทย
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง และความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติของน้ำหมักชีวภาพจากสมุนไพรไทย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง และความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติของน้ำหมักชีวภาพจากสมุนไพรไทย
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วรินทร รักษ์ศิริวณิช
ผู้แต่งร่วม :
เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ

วรินทร รักษ์ศิริวณิช. 2557. การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง และความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติของน้ำหมักชีวภาพจากสมุนไพรไทย. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

วรินทร รักษ์ศิริวณิช. (2557) การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง และความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติของน้ำหมักชีวภาพจากสมุนไพรไทย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

วรินทร รักษ์ศิริวณิช. การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง และความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติของน้ำหมักชีวภาพจากสมุนไพรไทย. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557. Print.

วรินทร รักษ์ศิริวณิช. (2557) การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง และความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติของน้ำหมักชีวภาพจากสมุนไพรไทย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 254
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 33
วิชาการ :
 221
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0