การสกัดแอนโทไซยานินจากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่และ การประยุกต์ใช้สารสกัดในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเพื่อสุขภาพ
การสกัดแอนโทไซยานินจากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่และ การประยุกต์ใช้สารสกัดในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเพื่อสุขภาพ
ชื่อเรื่อง :
การสกัดแอนโทไซยานินจากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่และ การประยุกต์ใช้สารสกัดในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเพื่อสุขภาพ
ปี :
2561
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อมรรัตน์ สีสุกอง
ผู้แต่งร่วม :
กัลยาภรณ์ จันตรี, สุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี, ณัชนก มีประถม, นเรศ บางศิริ, จิราภรณ์ บุราคร
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อมรรัตน์ สีสุกอง. 2561. การสกัดแอนโทไซยานินจากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่และ การประยุกต์ใช้สารสกัดในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

อมรรัตน์ สีสุกอง. (2561) การสกัดแอนโทไซยานินจากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่และ การประยุกต์ใช้สารสกัดในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเพื่อสุขภาพ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

อมรรัตน์ สีสุกอง. การสกัดแอนโทไซยานินจากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่และ การประยุกต์ใช้สารสกัดในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2561. Print.

อมรรัตน์ สีสุกอง. (2561) การสกัดแอนโทไซยานินจากปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่และ การประยุกต์ใช้สารสกัดในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเพื่อสุขภาพ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 179
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 13
วิชาการ :
 137
สังคม/ชุมชน :
 34
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0