การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวัน เพื่อความยั่ง ยืนในสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน
การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวัน เพื่อความยั่ง ยืนในสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวัน เพื่อความยั่ง ยืนในสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน
ปี :
2560
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เสมอ สร้อยคำ
ผู้แต่งร่วม :
ปัญญา แก้วกียูร, เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต

เสมอ สร้อยคำ. 2560. การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวัน เพื่อความยั่ง ยืนในสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน. , มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ;

เสมอ สร้อยคำ. (2560) การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวัน เพื่อความยั่ง ยืนในสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน . มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ/กรุงเทพฯ.

เสมอ สร้อยคำ. การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวัน เพื่อความยั่ง ยืนในสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 2560.

เสมอ สร้อยคำ. (2560) การพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการอาหารกลางวัน เพื่อความยั่ง ยืนในสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน . มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 253
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 254
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0