รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอบางบัวทอง ในทศวรรษหน้า
รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอบางบัวทอง ในทศวรรษหน้า
ชื่อเรื่อง :
รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอบางบัวทอง ในทศวรรษหน้า
ปี :
2559
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์
ผู้แต่งร่วม :
ประสาน ประวัติรุ่งเรือง
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์. 2559. รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอบางบัวทอง ในทศวรรษหน้า. , มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ;

วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์. (2559) รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอบางบัวทอง ในทศวรรษหน้า . มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ/กรุงเทพฯ.

วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์. รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอบางบัวทอง ในทศวรรษหน้า. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 2559.

วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์. (2559) รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอบางบัวทอง ในทศวรรษหน้า . มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 30
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 30
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0