การทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุม และป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย
การทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุม และป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุม และป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อุดม รัฐอมฤต
ผู้แต่งร่วม :
วีรศักดิ์ แสงสารพันธ์, ปกป้อง ศรีสนิท, วีรวัฒน์ จันทโชติ, กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์, กรรภิรมย์ โกมลารชุน

อุดม รัฐอมฤต. 2559. การทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุม และป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

อุดม รัฐอมฤต. (2559) การทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุม และป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

อุดม รัฐอมฤต. การทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุม และป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559. Print.

อุดม รัฐอมฤต. (2559) การทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุม และป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0