การศึกษาประสิทธิภาพของสารจีโอพอลิเมอร์ ต่อการเพิ่มกำลังเฉือนของดินบดอัด
การศึกษาประสิทธิภาพของสารจีโอพอลิเมอร์ ต่อการเพิ่มกำลังเฉือนของดินบดอัด
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาประสิทธิภาพของสารจีโอพอลิเมอร์ ต่อการเพิ่มกำลังเฉือนของดินบดอัด
ปี :
2560
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เดโช เผือกภูมิ
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เดโช เผือกภูมิ. 2560. การศึกษาประสิทธิภาพของสารจีโอพอลิเมอร์ ต่อการเพิ่มกำลังเฉือนของดินบดอัด. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;

เดโช เผือกภูมิ. (2560) การศึกษาประสิทธิภาพของสารจีโอพอลิเมอร์ ต่อการเพิ่มกำลังเฉือนของดินบดอัด. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา.

เดโช เผือกภูมิ. การศึกษาประสิทธิภาพของสารจีโอพอลิเมอร์ ต่อการเพิ่มกำลังเฉือนของดินบดอัด. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2560. Print.

เดโช เผือกภูมิ. (2560) การศึกษาประสิทธิภาพของสารจีโอพอลิเมอร์ ต่อการเพิ่มกำลังเฉือนของดินบดอัด. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 49
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 19
วิชาการ :
 32
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0