ความเหมาะสมในการนำ day fine มาใช้กับประเทศไทย
ความเหมาะสมในการนำ day fine มาใช้กับประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
ความเหมาะสมในการนำ day fine มาใช้กับประเทศไทย
ปี :
2560
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กฤตยา อารีรักษ์
ผู้แต่งร่วม :
ธานี วรภัทร์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กฤตยา อารีรักษ์. 2560. ความเหมาะสมในการนำ day fine มาใช้กับประเทศไทย. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

กฤตยา อารีรักษ์. (2560) ความเหมาะสมในการนำ day fine มาใช้กับประเทศไทย . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

กฤตยา อารีรักษ์. ความเหมาะสมในการนำ day fine มาใช้กับประเทศไทย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2560.

กฤตยา อารีรักษ์. (2560) ความเหมาะสมในการนำ day fine มาใช้กับประเทศไทย . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0