ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของนักธุรกิจขายตรง กรณีศึกษา บริษัทมาสเตอร์พีช ไลฟ์ วิชั่น จำกัด
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของนักธุรกิจขายตรง กรณีศึกษา บริษัทมาสเตอร์พีช ไลฟ์ วิชั่น จำกัด
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของนักธุรกิจขายตรง กรณีศึกษา บริษัทมาสเตอร์พีช ไลฟ์ วิชั่น จำกัด
ปี :
2017
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เขมิกา รัตนภาธร
ผู้แต่งร่วม :
Ake Choonhachatrachai
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เขมิกา รัตนภาธร. 2017. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของนักธุรกิจขายตรง กรณีศึกษา บริษัทมาสเตอร์พีช ไลฟ์ วิชั่น จำกัด. , Stamford International University;

เขมิกา รัตนภาธร. (2017) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของนักธุรกิจขายตรง กรณีศึกษา บริษัทมาสเตอร์พีช ไลฟ์ วิชั่น จำกัด . Stamford International University/Bangkok.

เขมิกา รัตนภาธร. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของนักธุรกิจขายตรง กรณีศึกษา บริษัทมาสเตอร์พีช ไลฟ์ วิชั่น จำกัด. . Bangkok:Stamford International University, 2017.

เขมิกา รัตนภาธร. (2017) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของนักธุรกิจขายตรง กรณีศึกษา บริษัทมาสเตอร์พีช ไลฟ์ วิชั่น จำกัด . Stamford International University/Bangkok.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 5
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0