ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพมหานคร
ปี :
2560
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
รัตนรัตน์ สวนประเสริฐ
ผู้แต่งร่วม :
ภัคกร รักราชการ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

รัตนรัตน์ สวนประเสริฐ. 2560. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพมหานคร. , มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด;

รัตนรัตน์ สวนประเสริฐ. (2560) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด/กรุงเทพฯ.

รัตนรัตน์ สวนประเสริฐ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพมหานคร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, 2560.

รัตนรัตน์ สวนประเสริฐ. (2560) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพมหานคร . มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 5
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0