แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่าจังหวัดน่าน
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่าจังหวัดน่าน
ชื่อเรื่อง :
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่าจังหวัดน่าน
ปี :
2559
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กิจอุดม เสือเจริญ
ผู้แต่งร่วม :
รัชยา ภักดีจิตต์

กิจอุดม เสือเจริญ. 2559. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่าจังหวัดน่าน. , มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด;

กิจอุดม เสือเจริญ. (2559) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่าจังหวัดน่าน . มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด/กรุงเทพฯ.

กิจอุดม เสือเจริญ. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่าจังหวัดน่าน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, 2559.

กิจอุดม เสือเจริญ. (2559) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่าจังหวัดน่าน . มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 10
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0