รูปแบบการบริหารงานด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ อบต. ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
รูปแบบการบริหารงานด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ อบต. ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
รูปแบบการบริหารงานด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ อบต. ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2559
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุพจน์ ฉัตรคำ
ผู้แต่งร่วม :
รัชยา ภักดีจิตต์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุพจน์ ฉัตรคำ. 2559. รูปแบบการบริหารงานด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ อบต. ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. , มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด;

สุพจน์ ฉัตรคำ. (2559) รูปแบบการบริหารงานด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ อบต. ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด/กรุงเทพฯ.

สุพจน์ ฉัตรคำ. รูปแบบการบริหารงานด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ อบต. ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, 2559.

สุพจน์ ฉัตรคำ. (2559) รูปแบบการบริหารงานด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ อบต. ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 11
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0