ทัศนตติของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง ที่มีต่อการใช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ในการสื่อสารภายในองค์กร
ทัศนตติของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง ที่มีต่อการใช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ในการสื่อสารภายในองค์กร
ชื่อเรื่อง :
ทัศนตติของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง ที่มีต่อการใช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ในการสื่อสารภายในองค์กร
ปี :
2559
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เชิดศักดิ์ จิตสุรภิญโญ
ผู้แต่งร่วม :
ฉันทลักขณ์ ฮีสวัสดิ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เชิดศักดิ์ จิตสุรภิญโญ. 2559. ทัศนตติของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง ที่มีต่อการใช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ในการสื่อสารภายในองค์กร. , มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด;

เชิดศักดิ์ จิตสุรภิญโญ. (2559) ทัศนตติของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง ที่มีต่อการใช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ในการสื่อสารภายในองค์กร . มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด/กรุงเทพฯ.

เชิดศักดิ์ จิตสุรภิญโญ. ทัศนตติของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง ที่มีต่อการใช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ในการสื่อสารภายในองค์กร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, 2559.

เชิดศักดิ์ จิตสุรภิญโญ. (2559) ทัศนตติของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง ที่มีต่อการใช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ในการสื่อสารภายในองค์กร . มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 5
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0