ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานพม่าที่ทำงานในพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานพม่าที่ทำงานในพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานพม่าที่ทำงานในพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ปี :
2560
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปัญญา สกุลโชติ
ผู้แต่งร่วม :
ฉันทลักขณ์ ฮีสวัสดิ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปัญญา สกุลโชติ. 2560. ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานพม่าที่ทำงานในพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร. , มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด;

ปัญญา สกุลโชติ. (2560) ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานพม่าที่ทำงานในพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร . มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด/กรุงเทพฯ.

ปัญญา สกุลโชติ. ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานพม่าที่ทำงานในพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, 2560.

ปัญญา สกุลโชติ. (2560) ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานพม่าที่ทำงานในพื้นที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร . มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 22
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 7
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1