ปัจจัยการตลาดที่มีผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปจีน
ปัจจัยการตลาดที่มีผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปจีน
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยการตลาดที่มีผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปจีน
ปี :
2560
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อรอนงค์ ทองบุญอยู่
ผู้แต่งร่วม :
จตุวัฒน์ ธนิษฐ์นันท์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อรอนงค์ ทองบุญอยู่. 2560. ปัจจัยการตลาดที่มีผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปจีน. , มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด;

อรอนงค์ ทองบุญอยู่. (2560) ปัจจัยการตลาดที่มีผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปจีน . มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด/กรุงเทพฯ.

อรอนงค์ ทองบุญอยู่. ปัจจัยการตลาดที่มีผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปจีน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, 2560.

อรอนงค์ ทองบุญอยู่. (2560) ปัจจัยการตลาดที่มีผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปจีน . มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 56
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 25
วิชาการ :
 31
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0