การสังเคราะห์ตัวดูดซับลอกแบบโมเลกุลสำหรับการเลือกดูดซับไฟโตสเตอรอล
การสังเคราะห์ตัวดูดซับลอกแบบโมเลกุลสำหรับการเลือกดูดซับไฟโตสเตอรอล
ชื่อเรื่อง :
การสังเคราะห์ตัวดูดซับลอกแบบโมเลกุลสำหรับการเลือกดูดซับไฟโตสเตอรอล
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ดวงกมล ณ ระนอง
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ดวงกมล ณ ระนอง. 2558. การสังเคราะห์ตัวดูดซับลอกแบบโมเลกุลสำหรับการเลือกดูดซับไฟโตสเตอรอล. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

ดวงกมล ณ ระนอง. (2558) การสังเคราะห์ตัวดูดซับลอกแบบโมเลกุลสำหรับการเลือกดูดซับไฟโตสเตอรอล. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

ดวงกมล ณ ระนอง. การสังเคราะห์ตัวดูดซับลอกแบบโมเลกุลสำหรับการเลือกดูดซับไฟโตสเตอรอล. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558. Print.

ดวงกมล ณ ระนอง. (2558) การสังเคราะห์ตัวดูดซับลอกแบบโมเลกุลสำหรับการเลือกดูดซับไฟโตสเตอรอล. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0