ระบบการพัฒนาฐานความรู้วิชาวิทยาศาสตร์บนคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาภาคกลาง
ระบบการพัฒนาฐานความรู้วิชาวิทยาศาสตร์บนคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาภาคกลาง
ชื่อเรื่อง :
ระบบการพัฒนาฐานความรู้วิชาวิทยาศาสตร์บนคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาภาคกลาง
ปี :
2559
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ไปรยา เดชาธรวรพล
ผู้แต่งร่วม :
วาสนา ทวีกุลทรัพย์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ไปรยา เดชาธรวรพล. 2559. ระบบการพัฒนาฐานความรู้วิชาวิทยาศาสตร์บนคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาภาคกลาง. , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;

ไปรยา เดชาธรวรพล. (2559) ระบบการพัฒนาฐานความรู้วิชาวิทยาศาสตร์บนคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาภาคกลาง . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

ไปรยา เดชาธรวรพล. ระบบการพัฒนาฐานความรู้วิชาวิทยาศาสตร์บนคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาภาคกลาง. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.

ไปรยา เดชาธรวรพล. (2559) ระบบการพัฒนาฐานความรู้วิชาวิทยาศาสตร์บนคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาภาคกลาง . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 14
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 14
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0