ผลการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาของแนวปะการัง และแหล่งหญ้าทะเลที่มีต่อศักยภาพด้านการประมง และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณเกาะกูด จังหวัดตราด
ผลการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาของแนวปะการัง และแหล่งหญ้าทะเลที่มีต่อศักยภาพด้านการประมง และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณเกาะกูด จังหวัดตราด
ชื่อเรื่อง :
ผลการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาของแนวปะการัง และแหล่งหญ้าทะเลที่มีต่อศักยภาพด้านการประมง และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณเกาะกูด จังหวัดตราด
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธรรมศักดิ์ ยีมิน
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธรรมศักดิ์ ยีมิน. 2552. ผลการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาของแนวปะการัง และแหล่งหญ้าทะเลที่มีต่อศักยภาพด้านการประมง และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณเกาะกูด จังหวัดตราด. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง;

ธรรมศักดิ์ ยีมิน. (2552) ผลการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาของแนวปะการัง และแหล่งหญ้าทะเลที่มีต่อศักยภาพด้านการประมง และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณเกาะกูด จังหวัดตราด. มหาวิทยาลัยรามคำแหง:กรุงเทพฯ.

ธรรมศักดิ์ ยีมิน. ผลการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาของแนวปะการัง และแหล่งหญ้าทะเลที่มีต่อศักยภาพด้านการประมง และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณเกาะกูด จังหวัดตราด. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552. Print.

ธรรมศักดิ์ ยีมิน. (2552) ผลการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาของแนวปะการัง และแหล่งหญ้าทะเลที่มีต่อศักยภาพด้านการประมง และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริเวณเกาะกูด จังหวัดตราด. มหาวิทยาลัยรามคำแหง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0