การใช้กลีเซอรอลดิบจากการผลิตไบโอดีเซลเป็นแหล่งคาร์บอน สำหรับกระบวนการดีไนตริฟิเคชัน
การใช้กลีเซอรอลดิบจากการผลิตไบโอดีเซลเป็นแหล่งคาร์บอน สำหรับกระบวนการดีไนตริฟิเคชัน
ชื่อเรื่อง :
การใช้กลีเซอรอลดิบจากการผลิตไบโอดีเซลเป็นแหล่งคาร์บอน สำหรับกระบวนการดีไนตริฟิเคชัน
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ดอกรัก ชัยสาร
ผู้แต่งร่วม :
วีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล, ฐิติกานต์ ปัญโญใหญ่
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ดอกรัก ชัยสาร. 2553. การใช้กลีเซอรอลดิบจากการผลิตไบโอดีเซลเป็นแหล่งคาร์บอน สำหรับกระบวนการดีไนตริฟิเคชัน. สุราษฎร์ธานี:มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี;

ดอกรัก ชัยสาร. (2553) การใช้กลีเซอรอลดิบจากการผลิตไบโอดีเซลเป็นแหล่งคาร์บอน สำหรับกระบวนการดีไนตริฟิเคชัน. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี:สุราษฎร์ธานี.

ดอกรัก ชัยสาร. การใช้กลีเซอรอลดิบจากการผลิตไบโอดีเซลเป็นแหล่งคาร์บอน สำหรับกระบวนการดีไนตริฟิเคชัน. สุราษฎร์ธานี:มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2553. Print.

ดอกรัก ชัยสาร. (2553) การใช้กลีเซอรอลดิบจากการผลิตไบโอดีเซลเป็นแหล่งคาร์บอน สำหรับกระบวนการดีไนตริฟิเคชัน. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี:สุราษฎร์ธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0