การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์เคราติเนสจากสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นและประสิทธิภาพการย่อยสลายสารทิ้งเคราติน
การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์เคราติเนสจากสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นและประสิทธิภาพการย่อยสลายสารทิ้งเคราติน
ชื่อเรื่อง :
การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์เคราติเนสจากสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นและประสิทธิภาพการย่อยสลายสารทิ้งเคราติน
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี
ผู้แต่งร่วม :
คอสียาห์ สะลี , นุรอัยนี หะยียูโซะ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี. 2556. การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์เคราติเนสจากสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นและประสิทธิภาพการย่อยสลายสารทิ้งเคราติน. ยะลา:มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา;

อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี. (2556) การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์เคราติเนสจากสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นและประสิทธิภาพการย่อยสลายสารทิ้งเคราติน. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา:ยะลา.

อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี. การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์เคราติเนสจากสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นและประสิทธิภาพการย่อยสลายสารทิ้งเคราติน. ยะลา:มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2556. Print.

อับดุลลาห์ โดลาห์ ดาลี. (2556) การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์เคราติเนสจากสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นและประสิทธิภาพการย่อยสลายสารทิ้งเคราติน. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา:ยะลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0