ประเมินสภาพผิวทางแบบพอรัสแอสฟัลท์คอนกรีต (Porous Asphalt Concrete)
ประเมินสภาพผิวทางแบบพอรัสแอสฟัลท์คอนกรีต (Porous Asphalt Concrete)
ชื่อเรื่อง :
ประเมินสภาพผิวทางแบบพอรัสแอสฟัลท์คอนกรีต (Porous Asphalt Concrete)
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

. 2552. ประเมินสภาพผิวทางแบบพอรัสแอสฟัลท์คอนกรีต (Porous Asphalt Concrete). กรุงเทพฯ:กรมทางหลวงชนบท;

. (2552) ประเมินสภาพผิวทางแบบพอรัสแอสฟัลท์คอนกรีต (Porous Asphalt Concrete). กรมทางหลวงชนบท:กรุงเทพฯ.

. ประเมินสภาพผิวทางแบบพอรัสแอสฟัลท์คอนกรีต (Porous Asphalt Concrete). กรุงเทพฯ:กรมทางหลวงชนบท, 2552. Print.

. (2552) ประเมินสภาพผิวทางแบบพอรัสแอสฟัลท์คอนกรีต (Porous Asphalt Concrete). กรมทางหลวงชนบท:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0