ผลของหัวเชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซ่าเห็ดเผาะที่มีต่อการติดเชื้อไมคอร์ไรซ่าและการเจริญของกล้าไม้ยางนา
ผลของหัวเชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซ่าเห็ดเผาะที่มีต่อการติดเชื้อไมคอร์ไรซ่าและการเจริญของกล้าไม้ยางนา
ชื่อเรื่อง :
ผลของหัวเชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซ่าเห็ดเผาะที่มีต่อการติดเชื้อไมคอร์ไรซ่าและการเจริญของกล้าไม้ยางนา
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จิตรตรา เพียภูเขียว
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จิตรตรา เพียภูเขียว. 2555. ผลของหัวเชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซ่าเห็ดเผาะที่มีต่อการติดเชื้อไมคอร์ไรซ่าและการเจริญของกล้าไม้ยางนา. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

จิตรตรา เพียภูเขียว. (2555) ผลของหัวเชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซ่าเห็ดเผาะที่มีต่อการติดเชื้อไมคอร์ไรซ่าและการเจริญของกล้าไม้ยางนา. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

จิตรตรา เพียภูเขียว. ผลของหัวเชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซ่าเห็ดเผาะที่มีต่อการติดเชื้อไมคอร์ไรซ่าและการเจริญของกล้าไม้ยางนา. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.

จิตรตรา เพียภูเขียว. (2555) ผลของหัวเชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซ่าเห็ดเผาะที่มีต่อการติดเชื้อไมคอร์ไรซ่าและการเจริญของกล้าไม้ยางนา. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0