การประยุกต์ใช้พื้นที่ชุ่มน้ำแบบประดิษฐ์ในการบำบัดน้ำทิ้งจากการทำขนมลา กรณีศึกษา : กระจูด
การประยุกต์ใช้พื้นที่ชุ่มน้ำแบบประดิษฐ์ในการบำบัดน้ำทิ้งจากการทำขนมลา กรณีศึกษา : กระจูด
ชื่อเรื่อง :
การประยุกต์ใช้พื้นที่ชุ่มน้ำแบบประดิษฐ์ในการบำบัดน้ำทิ้งจากการทำขนมลา กรณีศึกษา : กระจูด
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปิยวรรณ เนื่องมัจฉา
ผู้แต่งร่วม :
ประวิทย์ เนื่องมัจฉา
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปิยวรรณ เนื่องมัจฉา. 2553. การประยุกต์ใช้พื้นที่ชุ่มน้ำแบบประดิษฐ์ในการบำบัดน้ำทิ้งจากการทำขนมลา กรณีศึกษา : กระจูด. นครศรีธรรมราช:มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช;

ปิยวรรณ เนื่องมัจฉา. (2553) การประยุกต์ใช้พื้นที่ชุ่มน้ำแบบประดิษฐ์ในการบำบัดน้ำทิ้งจากการทำขนมลา กรณีศึกษา : กระจูด. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช:นครศรีธรรมราช.

ปิยวรรณ เนื่องมัจฉา. การประยุกต์ใช้พื้นที่ชุ่มน้ำแบบประดิษฐ์ในการบำบัดน้ำทิ้งจากการทำขนมลา กรณีศึกษา : กระจูด. นครศรีธรรมราช:มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช, 2553. Print.

ปิยวรรณ เนื่องมัจฉา. (2553) การประยุกต์ใช้พื้นที่ชุ่มน้ำแบบประดิษฐ์ในการบำบัดน้ำทิ้งจากการทำขนมลา กรณีศึกษา : กระจูด. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช:นครศรีธรรมราช.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0