การวางสินค้าในสื่อโทรทัศน์ และผลกระทบต่อผู้บริโภค
การวางสินค้าในสื่อโทรทัศน์ และผลกระทบต่อผู้บริโภค
ชื่อเรื่อง :
การวางสินค้าในสื่อโทรทัศน์ และผลกระทบต่อผู้บริโภค
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์. 2553. การวางสินค้าในสื่อโทรทัศน์ และผลกระทบต่อผู้บริโภค. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา;

ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์. (2553) การวางสินค้าในสื่อโทรทัศน์ และผลกระทบต่อผู้บริโภค. มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.

ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์. การวางสินค้าในสื่อโทรทัศน์ และผลกระทบต่อผู้บริโภค. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553. Print.

ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์. (2553) การวางสินค้าในสื่อโทรทัศน์ และผลกระทบต่อผู้บริโภค. มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0