กลโกงบริษัทจัดหางาน วิธีการป้องกันและแนวทางแก้ไข
กลโกงบริษัทจัดหางาน วิธีการป้องกันและแนวทางแก้ไข
ชื่อเรื่อง :
กลโกงบริษัทจัดหางาน วิธีการป้องกันและแนวทางแก้ไข
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
ผู้แต่งร่วม :
พรพรรณ แก้ววันทา, วิวรรธ์ เก่งถนอมศักดิ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย. 2553. กลโกงบริษัทจัดหางาน วิธีการป้องกันและแนวทางแก้ไข. นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;

กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย. (2553) กลโกงบริษัทจัดหางาน วิธีการป้องกันและแนวทางแก้ไข. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:นนทบุรี.

กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย. กลโกงบริษัทจัดหางาน วิธีการป้องกันและแนวทางแก้ไข. นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553. Print.

กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย. (2553) กลโกงบริษัทจัดหางาน วิธีการป้องกันและแนวทางแก้ไข. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช:นนทบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 15
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 12
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0