ศึกษารวบรวมภูมิปัญญา ด้านวรรณกรรมชนเผ่าพื้นเมือง ๙ กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย
ศึกษารวบรวมภูมิปัญญา ด้านวรรณกรรมชนเผ่าพื้นเมือง ๙ กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
ศึกษารวบรวมภูมิปัญญา ด้านวรรณกรรมชนเผ่าพื้นเมือง ๙ กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิไลลักษณ์ เยอเบาะ
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วิไลลักษณ์ เยอเบาะ. 2556. ศึกษารวบรวมภูมิปัญญา ด้านวรรณกรรมชนเผ่าพื้นเมือง ๙ กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย. เชียงใหม่:สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย;

วิไลลักษณ์ เยอเบาะ. (2556) ศึกษารวบรวมภูมิปัญญา ด้านวรรณกรรมชนเผ่าพื้นเมือง ๙ กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย. สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย:เชียงใหม่.

วิไลลักษณ์ เยอเบาะ. ศึกษารวบรวมภูมิปัญญา ด้านวรรณกรรมชนเผ่าพื้นเมือง ๙ กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย. เชียงใหม่:สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย, 2556. Print.

วิไลลักษณ์ เยอเบาะ. (2556) ศึกษารวบรวมภูมิปัญญา ด้านวรรณกรรมชนเผ่าพื้นเมือง ๙ กลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในภาคเหนือของประเทศไทย. สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0