รูปแบบการบริโภคสินค้าทางวัฒนธรรมพุทธศาสนา : กรณีศึกษาจากปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมร่วมสมัย ภายใต้นโยบายการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย
รูปแบบการบริโภคสินค้าทางวัฒนธรรมพุทธศาสนา : กรณีศึกษาจากปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมร่วมสมัย ภายใต้นโยบายการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย
ชื่อเรื่อง :
รูปแบบการบริโภคสินค้าทางวัฒนธรรมพุทธศาสนา : กรณีศึกษาจากปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมร่วมสมัย ภายใต้นโยบายการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชาญคณิต อาวรณ์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ชาญคณิต อาวรณ์. 2558. รูปแบบการบริโภคสินค้าทางวัฒนธรรมพุทธศาสนา : กรณีศึกษาจากปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมร่วมสมัย ภายใต้นโยบายการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย. พะเยา:มหาวิทยาลัยพะเยา;

ชาญคณิต อาวรณ์. (2558) รูปแบบการบริโภคสินค้าทางวัฒนธรรมพุทธศาสนา : กรณีศึกษาจากปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมร่วมสมัย ภายใต้นโยบายการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย. มหาวิทยาลัยพะเยา:พะเยา.

ชาญคณิต อาวรณ์. รูปแบบการบริโภคสินค้าทางวัฒนธรรมพุทธศาสนา : กรณีศึกษาจากปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมร่วมสมัย ภายใต้นโยบายการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย. พะเยา:มหาวิทยาลัยพะเยา, 2558. Print.

ชาญคณิต อาวรณ์. (2558) รูปแบบการบริโภคสินค้าทางวัฒนธรรมพุทธศาสนา : กรณีศึกษาจากปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมร่วมสมัย ภายใต้นโยบายการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย. มหาวิทยาลัยพะเยา:พะเยา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0